Läkares arbetsbelastning – en ständig källa till oro?

trötta läkare

Läkares arbetsbelastning är en allvarlig fråga som har diskuterats flitigt inom svensk vård. På den ena sidan argumenterar många för att läkarnas höga arbetsbelastning leder till en minskad kvalitet i vården och ökad risk för misstag. På den andra sidan hävdar vissa att läkares arbetsbelastning inte är en större problematik och att det är en del av yrkeslivet. Det är … Read More